Méarchlár ríomhaireachta "Nascanna" (Gaeilge) - Irish keyboard

Buy this
  • €17.50
100% SSL Secure

An chéad mhéarchlár Gaeilge a cuireadh ar fáil riamh, go bhfios dúinn. Bunaithe ar an gcóras QWERTY (cosúil leis an mBéarla) ach le cnaipí ar a bhfuil na gutaí fada (á, ú, ó, é, í). Tuilleadh eolais le fáil ag http://www.nascanna.com/p3/mea...

Tugtar faoi deara nach bhfuil Cáin Bhreis Luacha (CBL, .i. VAT) san áireamh. Mar sin cuirfear an tsuim sin, más cuí, leis an méid atá luaite.

First ever Irish language computer keyboard. Based on the QWERTY layout (common with English) but with dedicated buttons for the accented vowels of Irish (á, ú, ó, é, í). More information to be found at http://www.nascanna.com/p3/mea...

Please note that the price does not include VAT, which is currently 23% in Ireland. VAT will be added at the end of the ordering process.

SKU